RC FAN TURBO FAN TURBO BLOWER SIROCCO FAN
PLATE FAN AIR FOIL FAN LIMIT LOAD FAN AXIAL FAN
TYPE KW TYPE KW
50A 3.7
250A 37
80A 3.7 300A 22
80A 5.5 300A 55
100A 3.7 350A 30
100A 7.5 350A 75
150A 5.5 400A 45
150A 15 400A 95
200A 7.5 450A 55
200A 22 450A 110
250A 11    
 
 
1. 고효율   1. 공기 수송용
2. 경량, 견고   2. 연소 장치용
3. 기동 용이   3. AIR SLIDE용
4. 전동기 축직결   4. 수처리용
5. 풍압 : 2000mmAq(1단)   5. 건조, 냉각용